Znaczenia kolorów na liniach produkcyjnych i w automatyce

Bezpieczeństwo przemysłowe powinno być wizualnie rozgraniczone tak, aby wszyscy pracownicy mogli rozpoznać cechy charakterystyczne procesów i stanowisk pracy; z tego powodu należy stosować kolorowe kody bezpieczeństwa przemysłowego.

Kolory powinny być stosowane do przedmiotów, miejsc w budynku, elementów maszyn, urządzeń lub wyposażenia. Kolory i znaki bezpieczeństwa mają za zadanie wskazywać, czy dane miejsce, przedmiot lub sytuacja mogą spowodować wypadek lub być niebezpieczne dla zdrowia. Zaletą sygnalizacji i kodowania kolorami w bezpieczeństwie przemysłowym jest skrócenie czasu reakcji personelu w określonych sytuacjach. Kolory wpływają na zachowanie ludzi, co przyczynia się do zmniejszenia liczby incydentów. Wszystkie oznaczenia powinny przyciągać uwagę i dawać jasną interpretację ryzyka.

Kolorowy kod bezpieczeństwa przemysłowego jest używany do sygnalizowania miejsc występowania zagrożeń oraz do podnoszenia świadomości w celu zapobiegania im.

Modny gadget

Czerwony

Zazwyczaj jest on przedstawiony za pomocą kwadratu i ten kolor jest najczęściej używany do identyfikacji zakazów. Stosuje się je również do elementów przeciwpożarowych, takich jak gaśnice, lub elementów bezpieczeństwa, takich jak alarmy, przyciski lub dźwignie. Inne zastosowania dotyczą materiałów niebezpiecznych lub produktów łatwopalnych.

Niebieski

Kolor ten wskazuje na obowiązek wykonywania czynności z rozwagą, a jego symbolem jest dysk. Umieszcza się je na osłonach paneli elektrycznych lub na środkach ochrony osobistej.

Żółty

W połączeniu z kolorem czarnym staje się uniwersalnym znakiem oznaczającym ostrożność lub ostrzeżenie przed różnymi zagrożeniami. Przykładowo, są one umieszczane na częściach maszyn, które mogą spowodować uszkodzenia, takich jak ciężkie maszyny lub ruchome urządzenia.

Zielony

Ten kolor jest używany dla bezpiecznych warunków, będąc ogólnym elementem bezpieczeństwa, często można go zobaczyć na drzwiach lub wyjściach awaryjnych.

Poprzedni post Pokemon Go
Następny post Programowanie sekwencyjne w przemyśle