Normy i przepisy dotyczące instalacji tryskaczowych

Instalacja tryskaczowa powinna być przygotowana w sposób, który umożliwi jej samoczynne uruchomienie w momencie wykrycia wzrostu temperatury lub zadymienia w pomieszczeniach chronionych. System ten musi jednocześnie odpowiadać za efektywne przekazanie sygnału alarmowego do centrum dyspozycyjnego. Instalacja tryskaczowa odpowiada za ugaszenie źródła ognia w obszarze powstania oraz ograniczenie jego rozprzestrzeniania, obejmując tym samym działania realizowane w pierwszej fazie powstania pożaru. Projekt i montaż takiego systemu powinien być zgodny z obowiązującymi normami i przepisami.

Podstawy prawne dla projektowania instalacji tryskaczowych

Instalacje tryskaczowe chronią nie tylko pomieszczenie, w którym zostały bezpośrednio zamontowane. Odpowiadają również za zabezpieczenie wnętrz i budynków do niego przyległych, dlatego ich projekt musi być przygotowany w sposób zapewniający najwyższe bezpieczeństwo pracy. Przepisy obowiązujące przy tworzeniu instalacji tryskaczowych zawarte zostały w odpowiednich ustawach i rozporządzeniach, m.in. w sprawie przeciwpożarowej ochrony budynków, obiektów budowlanych i terenów, przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, tworzenia dróg pożarowych, tworzenia projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej czy stosowania wyrobów zapewniających ochronę przeciwpożarową życia, zdrowia oraz mienia. Nie bez znaczenia pozostają warunki techniczne, jakim muszą odpowiadać budynki oraz sposób ich usytuowania. Dotoczy to przede wszystkim ich odporności pożarowej – obecności wyodrębnionych stref pożarowych, przeciwpożarowych i dróg ewakuacyjnych czy spełnienia wymagań przeciwpożarowych dla poszczególnych typów obiektów.

Montaż instalacji tryskaczowych

Aby spełnić obowiązujące wymagania norm i rozporządzeń, instalacje tryskaczowe powinny być montowane przy wykorzystaniu komponentów umożliwiających tworzenie solidnych konstrukcji wsporczych. Z uwagi na duże obciążenia, standardowe szyny montażowe okazują się wówczas niewystarczające. Optymalną wytrzymałość na ścinanie i skręcanie są w stanie zapewnić profile montażowe stalowe w systemie siFramo, które w swojej ofercie posiada firma Sikla. Ze szczegółową specyfikacją można zapoznać się tutaj. Pojedyncze profile montażowe tego typu są w stanie utrzymać ciężar znacznie większy, niż tradycyjny system szyn montażowych. Konstrukcje systemowe siFramo tworzone są z elementów ocynkowanych ogniowo, co ma szczególne znacznie dla ochrony instalacji tryskaczowych przed działaniem korozji oraz zwiększenia ich trwałości. Producent systemów montażowych zadbał o zróżnicowane parametry komponentów, dzięki czemu można je łatwo dopasować pod względem momentu bezwładności, momentu skrętu czy przekroju poprzecznego.

miejsce na photo1

Projekt instalacji tryskaczowej

Instalacje tryskaczowe to stałe grupy urządzeń gaśniczych, które muszą spełniać wymagania zawarte w poszczególnych rozdziałach ustaw i rozporządzeń. Projekt powinien być przygotowany ściśle na ich podstawie, dlatego wiąże się z koniecznością dokładnego przeanalizowania obiektu budowlanego. Każdy budynek wymaga przeprowadzenia klasyfikacji i określenia stopnia zagrożenia pożarowego, a także oceny zasadności zainstalowania stałych urządzeń gaśniczych. Obiekt musi być następnie podzielony na strefy pożarowe. Na podstawie tych parametrów przygotowywany jest szczegółowy projekt obliczeniowy instalacji tryskaczowej, opracowany w oparciu o szczegółowe wytyczne. Ich dobór jest nieobligatoryjny i najczęściej odnosi się do Polskiej Normy PN-EN 12845+A2, wytycznych VdS-CEA, FM Global oraz standardu NFPA 13 w zakresie instalacji tryskaczowych. Każdy projekt wymaga określenia m.in. klasyfikacji zagrożeń, klasyfikacji ogniowej składowanych materiałów, niezbędnej ilości tryskaczy oraz ich rozstawu, a także wymaganej intensywności zraszania czy poziomu zasilenia w wodę. Wybór konkretnych wytycznych do precyzyjnego obliczenia instalacji tryskaczowej może być dokonany przez projektanta, jednak w praktyce zwykle decyduje o nich inwestor oraz ubezpieczyciel danej inwestycji. Należało by też wspomnieć o zamocowaniach instalacji tryskaczowych na wypadek trzęsień ziemi. Część Polski zakwalifikowana jest jako tzw. „strefa zielona” i wymaga specjalnych zamocowań, które również dostarcza firma Sikla.

Poprzedni post Najpotężniejsze suwnice do zadań specjalnych
Następny post Szlifierka do drewna – jak wybrać najlepszą?